ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγκατάσταση Ανελκυστήρα (Ασανσέρ)

Η εταιρία μας, με την 35ετή πείρα στο χώρο των ανελκυστήρων, κατέχοντας όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση που απαιτείται για τη μελέτη και εγκατάσταση υψηλής πολυπλοκότητας μηχανολογικού εξοπλισμού, αναλαμβάνει την εγκατάσταση των παρακάτω τύπων ανελκυστήρων-ασανσέρ, για κάθε είδος κτιρίου:

 • Ανελκυστήρες ατόμων υδραυλικοί
 • Ανελκυστήρες ατόμων μηχανικοί
 • Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο
 • Ανελκυστήρας Maison lift, για κτίρια χωρίς πρόβλεψη ανελκυστήρα
 • Ενεργειακοί- οικολογικοί ανελκυστήρες
 • Αντισεισμικοί ανελκυστήρες
 • Ανελκυστήρες μεγάλων φορτίων & αυτοκινήτων
 • Ανελκυστήρες εξωτερικού χώρου
 • Αναβατόρια μικρών φορτίων & εστιατορίων
 • Πανοραμικοί ανελκυστήρες
 • Ανελκυστήρες ΑΜΕΑ
 • Ανελκυστήρες ατόμων υδραυλικοί
 • Ανελκυστήρες ατόμων μηχανικοί
 • Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο
 • Ανελκυστήρας Maison lift, για κτίρια χωρίς πρόβλεψη ανελκυστήρα
 • Ενεργειακοί- οικολογικοί ανελκυστήρες
 • Αντισεισμικοί ανελκυστήρες
 • Ανελκυστήρες μεγάλων φορτίων & αυτοκινήτων
 • Ανελκυστήρες εξωτερικού χώρου
 • Αναβατόρια μικρών φορτίων & εστιατορίων
 • Πανοραμικοί ανελκυστήρες
 • Ανελκυστήρες ΑΜΕΑ
 • Ανελκυστήρες ατόμων υδραυλικοί
 • Ανελκυστήρες ατόμων μηχανικοί
 • Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο
 • Ανελκυστήρας Maison lift, για κτίρια χωρίς πρόβλεψη ανελκυστήρα
 • Ενεργειακοί- οικολογικοί ανελκυστήρες
 • Αντισεισμικοί ανελκυστήρες
 • Ανελκυστήρες μεγάλων φορτίων & αυτοκινήτων
 • Ανελκυστήρες εξωτερικού χώρου
 • Αναβατόρια μικρών φορτίων & εστιατορίων
 • Πανοραμικοί ανελκυστήρες
 • Ανελκυστήρες ΑΜΕΑ

Δείτε αναλυτικά τα Προϊόντα μας

Ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου σας –μονοκατοικία, πολυκατοικία, κτίριο γραφείων, εμπορικό κέντρο/κατάστημα, ξενοδοχείο, κτίριο δημόσιας χρήσης κλπ– και τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας του, σας προτείνουμε τον εξοπλισμό που θα ανταποκριθεί βέλτιστα στις ανάγκες αυτές.

Ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις ανάγκες σας

Ενδεικτικές παράμετροι που συμβάλουν στην επιλογή της σωστής για το κτίριο σας λύσης:

 • η επιθυμητή ταχύτητα κίνησης του ανελκυστήρα
 • το ύψος του κτιρίου
 • ο αριθμός στάσεων/ορόφων
 • η κυκλοφοριακή ροή του κτιρίου

Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, διενεργούμε προμελέτη φρεατίου και φτιάχνουμε το μηχανολογικό σχέδιο εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, προτεραιότητα μας είναι η τήρηση όλων των κανόνων και διαδικασιών ασφαλείας στον εργοταξιακό χώρο, ενώ τέλος, φροντίζουμε πάντα να παραδίδουμε τα προϊόντα μας όπως ακριβώς και στον χρόνο που είχαμε συμφωνήσει με τον πελάτη μας.

Ο εξοπλισμός μας διατίθεται από την εταιρία KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ, ηγετική εταιρία του κλάδου στην ελληνική αγορά, η οποία πιστοποιεί την υψηλών προδιαγραφών ποιότητα των προϊόντων που εγκαθιστούμε, καθώς και τη συμμόρφωση τους με τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε.

Η ORANGE LIFT είναι εξειδικευμένος, πιστοποιημένος συνεργάτης της KLEEMANN.

Φόρμα Προσφοράς