Δήλωση Ιδιωτικότητας ORANGE LIFT

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ORANGE LIFT

Η Εταιρεία Ανελκυστήρων ORANGE LIFT είναι υπεύθυνη για όλους τους επιχορηγούμενους από αυτήν ιστοτόπους, τις εφαρμογές υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου, και τους λογαριασμούς χρήστη μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τις σελίδες που παραπέμπουν με σύνδεσμο στην παρούσα Δήλωση  Ιδιωτικότητας. Δέσμευσή μας είναι να σεβαστούμε  την  ιδιωτικότητα των ατόμων, από τα οποία συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες. Η Otis εφαρμόζει τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα για την διασφάλιση οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας ενδέχεται να συλλέξουμε.

Η παρούσα Δήλωση  Ιδιωτικότητας περιγράφει τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των ιστοτόπων της ORANGE LIFT, τις εφαρμογές υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου, εκτός αν υπάρχει χωριστή δήλωση απορρήτου για τον ιστότοπο, την εφαρμογή υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου. Καλύπτει επίσης και προσωπικές πληροφορίες τις οποίες η ORANGE LIFT ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται από άλλη πηγή εκτός από τους ιστοτόπους, τις εφαρμογές υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου, όπως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή άλλων μέσων. Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες σε εμάς ή κάνοντας χρήση των Ιστοτόπων μας, των εφαρμογών, των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ή μέσω επιχειρηματικών συναλλαγών ή των προσφορών μας για ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δήλωσης  Ιδιωτικότητας.

Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η ORANGE LIFT;

«Προσωπικές πληροφορίες» είναι οι πληροφορίες που αφορούν φυσικό πρόσωπο και μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίησή του. Οι προσωπικές πληροφορίες που πιθανώς συλλέγει η ORANGE LIFT από εσάς θα εξαρτώνται από τη φύση του τρόπου επαφής που έχετε μαζί μας. Για παράδειγμα, η  ORANGE LIFT μπορεί να συλλέξει:

 • Το όνομα
 • Τις πληροφορίες επαγγελματικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας της επιχείρησής σας, του τίτλου και της θέσης σας, της επαγγελματικής σας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της επαγγελματικής σας φυσικής ή/και ταχυδρομικής διεύθυνσης, του επαγγελματικού σας αριθμού τηλεφώνου, και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με την επικοινωνία μαζί σας σε επαγγελματικό επίπεδο.
 • Την φωτογραφία προφίλ
 • Την ταυτότητα λογαριασμού ή την ταυτότητα χρήστη μέσου κοινωνικής δικτύωσης, τα στοιχεία ταυτότητας της συσκευής ή πληροφορίες εντοπισμού και
 • Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς εσείς ή η εταιρεία σας έρχεστε σε επαφή με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ORANGE LIFT, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας προτιμήσεων.

Αν είστε πελάτης ιδιώτης, η ORANGE LIFT μπορεί να συλλέξει το όνομά σας και τις πληροφορίες επικοινωνίας της οικίας σας, όπως τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Εάν είστε ιδιώτης ή επιχείρηση ένοικος, υπάλληλος ή εργολάβος ενός ενοίκου ή φιλοξενούμενος σε κτίριο όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ένας ανελκυστήρας Otis ή υφίσταται σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την ORANGE LIFT ή παρέχονται υπηρεσίες από την ORANGE LIFT, η ORANGE LIFT μπορεί να λάβει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τον πελάτη της (όπως ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής, ή η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας). Η ORANGE LIFT μπορεί επίσης να συλλέξει πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, και άλλες πληροφορίες πιστοποίησης ασφαλείας από την προσωπική σας συσκευή υπολογιστή ή τηλεφώνου που θα παρέχουν πρόσβαση σε εγκατάσταση ή εξοπλισμό Otis εγκατεστημένο σε κάποιο κτίριο. Η ORANGE LIFT μπορεί να συλλέξει τραπεζικές πληροφορίες ή πληροφορίες πληρωμών, πληροφορίες λογαριασμών ORANGE LIFT, και λεπτομέρειες συμβάσεων, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες πελάτες.

Πώς χρησιμοποιεί η ORANGE LIFT τις πληροφορίες που συλλέγει;

Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου:

 • Να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο σχετικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας
 • Να εκπληρώνουμε συμβατικές υποχρεώσεις όπως να παρέχουμε πρόσβαση σε κτίρια, να ενεργοποιούμε ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών μας για ανελκυστήρες, να παρέχουμε γνωστοποιήσεις ή αναφορές για κάποιο συγκεκριμένο ανελκυστήρα ή υπηρεσία συντήρησης, να προβαίνουμε σε ηλεκτρονική χρέωση ή σε χρέωση μέσω της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής σας. Να εξακριβώνουμε την ταυτότητά σας προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφάλεια για κάποιον από τους άλλους σκοπούς που απαριθμούνται εδώ ή να σας παρέχουμε πρόσβαση σε κάποιο ιστότοπο, εφαρμογή, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ή σε κτίριο ή σε περιοχή κτιρίου
 • Να αναπτύσσουμε νέες προσφορές, να βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, να βελτιώνουμε και να εξατομικεύουμε την εμπειρία του χρήστη, και να προετοιμάζουμε καλύτερα οποιοδήποτε μελλοντικό περιεχόμενο σύμφωνα με τα δικά σας ενδιαφέροντα και εκείνα του γενικού πληθυσμού χρηστών μας
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με νέα και τροποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η Otis, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προσφορών·
 • Να εξετάζουμε το ενδιαφέρον σας ή/και να σας επιτρέπουμε να υποβάλλετε αιτήσεις για απασχόληση στην Otis
 • Να ανταποκρινόμαστε σε νόμιμα αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή από άλλα κυβερνητικά όργανα
 • Να ερευνούμε παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει υπόνοια παρανομίας και να προστατεύουμε από απάτες
 • Να διεξάγουμε ελέγχους βάσει καταλόγων με κυρώσεις και αντιτρομοκρατικών καταλόγων, όπως απαιτείται από το νόμο
 • Να αποτρέπουμε την πρόκληση σωματικής βλάβης ή περιουσιακής ζημίας
 • Να υποστηρίζουμε την πώληση ή τη μεταφορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης ή των περιουσιακών μας στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της πτώχευσης) και/ή
 • Να πραγματοποιούμε έρευνες προκειμένου να εξασφαλίζουμε την συμμόρφωση με και να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις.

Η ORANGE LIFT θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για την προάσπιση νομίμων επιχειρηματικών συμφερόντων, προκειμένου να εκπληρώνει κάποια νομική υποχρέωση ή τις συμβατικές της υποχρεώσεις, όπως περιγράφεται στην Παγκόσμια Δήλωση  Ιδιωτικότητας.

Χρησιμοποιεί η ORANGE LIFT τις προσωπικές σας πληροφορίες για να επικοινωνήσει μαζί σας;

Πέραν του να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τον ανελκυστήρα σας όπως αναφέρεται ανωτέρω, η ORANGE LIFT ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με νέα και τροποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, ή με ειδικές προσφορές. Η ORANGE LIFT θα διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε διαφημιστική επικοινωνία θα προβλέπει μια απλή μέθοδο που θα σας δίνει το δικαίωμα να αντιταχθείτε ή να διαγραφείτε.

Μοιράζεται η ORANGE LIFT τις πληροφορίες που συλλέγει με τυχόν τρίτα μέρη;

Η ORANGE LIFT δεν πωλεί και δεν μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός του ομίλου εταιρειών  στον οποίο ανήκει  με εξαίρεση:

 • Τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους έχει συμβληθεί η ORANGE LIFT για να παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό των πελατών μας. Η ORANGE LIFT θα μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο με παρόχους υπηρεσιών τους οποίους έχει δεσμεύσει συμβατικά να μην χρησιμοποιούν ούτε να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή να συμμορφώνονται με νομικές υποχρεώσεις. Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να συμπεριλαμβάνουν παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, παρόχους συστημάτων, παρόχους λογισμικού, και άλλους παρόχους υπηρεσιών
 • Προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της απάντησης σε νόμιμο αίτημα που έχει υποβληθεί από αρχές επιβολής του νόμου ή άλλα κυβερνητικά όργανα
 • Προκειμένου να ερευνούμε παράνομη δραστηριότητα ή δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υπόνοια παρανομίας
 • Προκειμένου να αποτρέπουμε την πρόκληση σωματικής βλάβης ή περιουσιακής ζημίας ή
 • Προκειμένου να υποστηρίζουμε την μεταφορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας (συμπεριλαμβανομένης της πτώχευσης)

Για φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με την ORANGE LIFT στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, η ORANGE LIFT δύναται να αποκαλύπτει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε επαφές που συνδέονται με τον δικό σας λογαριασμό και της ORANGE LIFT στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλους χρήστες ιστοτόπου και στον πάροχο του λογαριασμού σας κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την δραστηριότητά σας στα δίκτυα αυτά στο βαθμό που σχετίζεται με την ORANGE LIFT, συμπεριλαμβανομένων κληρώσεων ή διαγωνισμών στους οποίους μπορεί να λάβετε μέρος στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να αναρτήσετε πληροφορίες σε πίνακες μηνυμάτων, συνομιλίες, σελίδες προφίλ, μπλογκ (blog) και άλλες υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να αναρτάτε πληροφορίες και υλικό (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σελίδων μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης), κάθε τέτοια πληροφορία που αναρτάτε ή αποκαλύπτετε μέσω αυτών των υπηρεσιών θα είναι δημόσια και μπορεί να είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.

Πώς μεταφέρει η ORANGE LIFT προσωπικές πληροφορίες σε άλλες χώρες;

Η εταιρία μας ανήκει στον Όμιλο εταιριών της UTC που είναι ένας διεθνής όμιλος με παρουσία σε πολλές διαφορετικές χώρες. Στα πλαίσια ανάπτυξης και συνεργασίας μεταξύ των εταιριών του Ομίλου καθώς και θεωρώντας δεδομένη την μερική κεντροποίηση ορισμένων διαδικασιών κάποια από τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταφέρονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Ομίλου καθώς και σε συνεργαζόμενες εταιρίες.

Λαμβάνοντας υπόψη πως το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαφοροποιείται με βάση τη χώρα, δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε επιχειρήσεις του Ομίλου και τρίτες εταιρίες εκτός Ε.Ε, εκτός εάν αυτές είναι σε θέση να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η ORANGE LIFT.

Για τις διαβιβάσεις εντός του Ομίλου UTC ,ο Όμιλος έχει υιοθετήσει εσωτερικούς δεσμευτικούς κανόνες «BCR» σχετικά με τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων από την Ε.Ε. Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός του Ομίλου διέπονται είτε από BCRs υπεργολάβων, είτε από τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους παρόχους που είναι εγκατεστημένοι εκτός Ε.Ε προκειμένου να εξασφαλιστεί επίπεδο προστασίας παρόμοιο με αυτό της χώρας προέλευσης.

Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατέψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω διαδικτύου ενέχει πάντοτε κινδύνους και δεν είναι απόλυτα εξασφαλισμένη.

Πώς χρησιμοποιεί η ORANGE LIFT αρχεία cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού (tracking);

Η ORANGE LIFT δύναται να χρησιμοποιεί cookies στους ιστοτόπους και τις εφαρμογές της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών και που επιτρέπουν στους ιστοτόπους να αναγνωρίζουν επαναλαμβανόμενους χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών σε ιστοτόπους, και επιτρέπουν στους ιστοτόπους να συλλέγουν συγκεντρωτικά δεδομένα που θα επιτρέπουν βελτιώσεις στο περιεχόμενο. Τα cookies δεν προκαλούν ζημία στους υπολογιστές και τα αρχεία των χρηστών. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να είναι διαθέσιμα τα cookies από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ή εφαρμογή της Otis, θα πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος ή του συστήματος περιήγησης στην ηλεκτρονική συσκευή σας προκειμένου να αρνείται ή να απενεργοπoιεί τη χρήση των cookies. Παρακαλούμε σημειώστε πως εάν το κάνετε, ενδέχεται να παρεμποδίσετε ή να απενεργοποιήσετε πλήρως τη δυνατότητά να χρησιμοποιείτε την πλήρη λειτουργικότητα των ιστοτόπων, εφαρμογών υπολογιστή και κινητών τηλεφώνων, και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ORANGE LIFT.Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την πολιτική cookies της ιστοσελίδας μας.

Τι θα πρέπει να κατανοήσετε σχετικά με συνδέσμους (links) τρίτων μερών που μπορεί να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο

Σε κάποιες περιπτώσεις, η ORANGE LIFT μπορεί να παρέχει συνδέσμους (links) προς ιστοτόπους που δεν ελέγχονται από  αυτήν  τους οποίους θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να καταδεικνύει ως τέτοιους. Η ORANGE LIFT ωστόσο δεν ελέγχει αυτούς τους ιστοτόπους και δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές απορρήτου που υιοθετούν άλλοι ιστότοποι.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί η ORANGE LIFT τις προσωπικές πληροφορίες;

Η ORANGE LIFT θα διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφώνεται με τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις της. Εάν οι προσωπικές πληροφορίες δεν υπόκεινται σε συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις, η ORANGE LIFT θα διατηρεί τις πληροφορίες για όσο χρόνο απαιτείται για τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συλλέχθηκε στο διαδίκτυο σχετικά με ένα χρήστη ο οποίος δεν είχε επισκεφθεί έναν ιστότοπο, μία εφαρμογή ή έναν ιστότοπο μέσου δικτύωσης της ORANGE LIFT θα διαγράφεται από τα αρχεία μας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εκτός αν αυτό απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή απαιτείται για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας.

Τι επιλογές έχετε σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ζητήσει την πρόσβαση, ενημέρωση, διόρθωση, τροποποίηση, ή διαγραφή των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στην Otis καθ’ οιονδήποτε χρόνο. Η ORANGE LIFT θα απαντά άμεσα και θα αποδέχεται τέτοια αιτήματα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες περιορίζεται από το νόμο, από σύμβαση, ή αντικρουόμενα συμφέροντα ιδιωτικότητας. Η ORANGE LIFT θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να ενημερώνει έγκαιρα τις πληροφορίες, και όπου απαιτείται από το νόμο θα αφαιρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες από τα αρχεία της. Προκειμένου να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια του χρήστη, η  ORANGE LIFT θα προβαίνει σε ενέργειες για να εξακριβώνει την ταυτότητα του χρήστη προτού πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ζητούμενη αλλαγή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, να αλλάξετε, ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τον ιστότοπο, για να υποβάλετε ερωτήματα ή να εγείρετε ανησυχίες, μπορείτε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο  info@orangelift.gr. Κάποιοι από τους ιστοτόπους μας, τις εφαρμογές, και τους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε διορθώσεις απευθείας στον ιστότοπο χωρίς ανάγκη περαιτέρω επικοινωνίας με την Otis.

Σε κάποιες χώρες, όπως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε το δικαίωμα να  υποβάλετε παράπονο στην εθνική ή κρατική αρχή προστασίας δεδομένων, που μπορεί να είναι γνωστή επίσης και ως επιβλέπουσα αρχή. Για την Ελλάδα επιβλέπουσα Αρχή είναι Η ΑΠΔΠΧ (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) www.dpa.gr/

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενώ θα σας συνδράμουμε να προστατέψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, εναπόκειται σε εσάς να προστατέψετε τους κωδικούς πρόσβασης σας και άλλα στοιχεία πρόσβασης από όλους.

Πώς ενδέχεται να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική η ORANGE LIFT;

Καθώς η ORANGE LIFT επεκτείνει και βελτιώνει τον παρόντα ιστότοπο, ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική. Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιείται ανά διαστήματα χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Σας προτρέπουμε να επανεξετάζετε την παρούσα πολιτική για τυχόν αλλαγές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ουσιώδεις τροποποιήσεις θα υποδεικνύονται στην αρχή της πολιτικής.

Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με την ORANGE LIFT ;

Εάν έχετε ερωτήματα γενικά σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικότητας της ORANGE LIFT, παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο info@orangelift.gr ή στη διεύθυνση :

ORANGE LIFT S.A
Λεωφόρου Ηρακλείου 151-153,
TΚ: 142 31, Νέα Ιωνία
ΕΛΛΑΔΑ