ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός Ανελκυστήρα (Ασανσέρ)

Ο ανελκυστήρας αποτελεί ένα από τα πλέον εμφανή και συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία ενός κτιρίου, ενώ η ασφαλής χρήση και η αδιάλειπτη λειτουργία του, είναι αναπόσπαστο και αναγκαίο κομμάτι της εύρυθμης καθημερινότητας των ενοίκων του. Για το λόγο αυτό, η ανακαίνιση-αναβάθμιση των παλαιών συστημάτων ανελκυστήρων-ασανσέρ κρίνεται απαραίτητη.

To εξειδικευμένο στις ανακαινίσεις ανελκυστήρων προσωπικό της ORANGE LIFT, είναι στη διάθεσή σας, με μια επίσκεψη στο χώρο σας, να αξιολογήσει τις ανάγκες του παλιού συστήματός σας, να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες αναβάθμισης του και να σας προτείνει τη βέλτιστη και οικονομικότερη λύση, ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας και πάντα σε συμφωνία με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελληνική Νομοθεσία, που επιβάλουν την ενσωμάτωση διατάξεων ασφαλείας σε όλους τους παλαιούς ανελκυστήρες ώστε να είναι πιστοποιημένοι και να λειτουργούν με ασφάλεια.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την Ισχύουσα Νομοθεσία εδώ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κτιρίου και του υπάρχοντος εξοπλισμού σας.

Εκσυγχρονίστε τον ανελκυστήρα και δώστε αξία στο κτίριό σας

Πλεονεκτήματα Εκσυγχρονισμού Ανελκυστήρα:

 • Μέγιστη Ασφάλεια χρηστών
 • Ποιότητα και ομαλότητα διαδρομών
 • Αισθητική αναβάθμιση θαλάμου
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Μείωση διακοπών λειτουργίας, εγκλωβισμών, βλαβών
 • Συμμόρφωση με τα Πρότυπα Ασφαλείας της Ε.Ε. και με την Ελληνική Νομοθεσία
 • Συμμόρφωση με απαιτήσεις ΑΜΕΑ

Κάποια ενδεικτικά σημεία εκσυγχρονισμού σύμφωνα με τη Νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/ 22-12-2008) είναι:

 • Φρεάτιο μερικώς κλειστό ή κλειστό με πλέγμα
 • Επισφαλής κλειδαριές θυρών φρέατος
 • Θάλαμος χωρίς πόρτες
 • Έλλειψη ή ανεπαρκής φωτισμός κινδύνου στο θάλαμο
 • Έλλειψη ή ακαταλληλότητα συσκευής αρπάγης και περιοριστήρα ταχύτητας
 • Έλλειψη ή ανεπαρκές σύστημα συναγερμού 71
 • Σύστημα ισοστάθμισης στους ορόφους
 • Ανεπαρκείς χώροι προστασίας στην άνω και κάτω απόληξη φρέατος
 • Ανεπαρκές μήκος ποδιάς-προστασίας θαλάμου
 • Έλλειψη ή ανεπαρκές κιγκλίδωμα στη στέγη του Θαλάμου
 • Έλλειψη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάμου στην άνοδο
 • Έλλειψη ή ανεπαρκής διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας
 • Έλλειψη προστασίας έναντι πτώσης και ολίσθησης σε υδραυλικούς ανελκυστήρες
 • Έλλειψη ή ανεπαρκείς προσκρουστηρες (Θαλάμου και αντίβαρου)
 • Μη ανεξάρτητοι ηλεκτρονόμοι ισχύος και περιοριστήρας χρόνου
 • Έλλειψη επιτηρητή φάσεων
 • Έλλειψη ή ανεπαρκής λειτουργία επιθεώρησης και διακόπτης τάσης (στοπ) στη στέγη του θαλάμου
 • Ύπαρξη αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα
 • Φρεάτιο μερικώς κλειστό ή κλειστό με πλέγμα
 • Επισφαλής κλειδαριές θυρών φρέατος
 • Θάλαμος χωρίς πόρτες
 • Έλλειψη ή ανεπαρκής φωτισμός κινδύνου στο θάλαμο
 • Έλλειψη ή ακαταλληλότητα συσκευής αρπάγης και περιοριστήρα ταχύτητας
 • Έλλειψη ή ανεπαρκές σύστημα συναγερμού 71
 • Σύστημα ισοστάθμισης στους ορόφους
 • Ανεπαρκείς χώροι προστασίας στην άνω και κάτω απόληξη φρέατος
 • Ανεπαρκές μήκος ποδιάς-προστασίας θαλάμου
 • Έλλειψη ή ανεπαρκές κιγκλίδωμα στη στέγη του Θαλάμου
 • Έλλειψη ή ανεπαρκής διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας
 • Έλλειψη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάμου στην άνοδο
 • Έλλειψη προστασίας έναντι πτώσης και ολίσθησης σε υδραυλικούς ανελκυστήρες
 • Έλλειψη ή ανεπαρκείς προσκρουστηρες (Θαλάμου και αντίβαρου)
 • Μη ανεξάρτητοι ηλεκτρονόμοι ισχύος και περιοριστήρας χρόνου
 • Έλλειψη επιτηρητή φάσεων
 • Έλλειψη ή ανεπαρκής λειτουργία επιθεώρησης και διακόπτης τάσης (στοπ) στη στέγη του θαλάμου
 • Ύπαρξη αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας της σελίδας μας, ώστε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και αξιολογήσουμε τις ανάγκες και την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος σας και να σας προτείνουμε, την ιδανική για εσάς λύση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό σας!