ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Υδραυλικοί Ανελκυστήρες Ατόμων

Υδραυλικοί Ανελκυστήρες Ατόμων


Proionta Description

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες τοποθετούνται συνήθως σε μονοκατοικίες και κτίρια κατοικιών το πολύ μέχρι 9 στάσεις, με σχετικά μικρή κυκλοφοριακή ροή και χρήση. Η ταχύτητα κίνησης τους κυμαίνεται από 0,50 m/sec έως και 1,00 m/sec.

Οι ανελκυστήρες αυτής της κατηγορίας, χαρακτηρίζονται από την γρήγορη εγκατάσταση τους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (*)

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ: 180 – 1800 kg

ΑΤΟΜΑ: 2 – 24

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 0,63 – 3,00 m/s

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 130 m

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ: 44

ΒΑΘΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ: 1400 mm

ΥΨΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ: 3600 mm


(*) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και κατά προσέγγιση