ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ποιότητα

Η Ανώτατη Διοίκηση της ORANGE LIFT δεσμεύεται για την ικανοποίηση των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών της, μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας στην υλοποίηση δράσεων και πράξεων που αναλαμβάνει. Επίσης δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της, καθώς και για την παραγωγή με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό της κατανοεί τις απαιτήσεις αυτές, στο εύρος που κάθε άτομο εμπλέκεται.

Στόχοι της ORANGE LIFT είναι:

 • Η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών, της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, της διαφάνειας.
 • Η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
 • Η ανάθεση δραστηριοτήτων και η διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος στον τομέα δραστηριότητας του.
 • Η διεξαγωγή ανασκοπήσεων του συστήματος και η λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης.
 • Η διαρκής μείωση των λαθών και παραλείψεων.
 • Η παρακολούθηση των εξελίξεων / απαιτήσεων σε επίπεδο αγοράς, νομοθεσίας και επιστήμης.
 • Η επικοινωνία και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στο προσωπικό της ORANGE LIFT.
 • Η διαρκής βελτίωση του Συστήματος με οδηγό τις ανάγκες της κοινωνίας, τις απαιτήσεις της αγοράς και τη μεταδιδόμενη εμπειρία από τα έργα που αναλαμβάνονται.
 • Η αναλυτική επιθεώρηση και κατανόηση των συμβάσεων.
 • Ο σχεδιασμός των έργων με γνώμονα την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών.
 • Η προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών.
 • Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους ωφελούμενους/ ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Η μείωση των παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών.
 • Η βελτίωση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών.
 • Η χρηστή δημοσιοοικονομική διαχείριση.
 • Η τήρηση των εθνικών και διεθνών κανόνων.
 • Η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού.
 • Συνεχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις της Αγοράς που σχετίζονται με την ποιότητα των δράσεων που παράγονται, τους Προμηθευτές, τα μέλη της ORANGE LIFT και το κοινωνικό σύνολο.
 • Η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO 9001:2015

Οι Άνθρωποι μας

Η ORANGE LIFT απασχολεί 15 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 11 είναι άρτια κατηρτισμένοι τεχνικοί. Ξεχωρίζουν για την εξειδίκευσή τους στην εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων και λοιπών συστημάτων κάθετης μεταφοράς-μετακίνησης (αναβατόρια, ανελκυστήρες ΑΜΕΑ κλπ).

Οι τεχνικοί μας, είναι αδειοδοτημένοι συντηρητές/ εγκαταστάτες. Παρακολουθούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικά σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης σε υφιστάμενες αλλά και νέες τεχνολογίες, σεμινάρια ασφάλειας και εξυπηρέτησης πελατών.

Στην ORANGE LIFT παρακολουθούμε τις εξελίξεις και βελτιωνόμαστε συνεχώς. Πυρήνας της φιλοσοφίας μας είναι να σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, διαπρέποντας έτσι στο χώρο των ανελκυστήρων.

emgl-etaireia-oi-anthropoi-mas

Οι Συνεργάτες μας

Η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η δύναμη που μας εμπνέει να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι και να ξεπερνάμε τις προσδοκίες τους!

emgl-biotypos-logo
emgl-alpha-bank-logo
emgl-evripidis-logo
emgl-dodoni-logo
emgl-quintiles-logo
emgl-aigaion-logo
emgl-eurobank-logo
emgl-eurohouse-logo
emgl-goodys-logo
emgl-migato-logo
emgl-benetton-logo
emgl-paidika-xoria-sos-logo

Καριέρα

H ORANGE LIFT παρέχει άριστο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση & ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε όλο το προσωπικό της.

Επιθμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας και να μοιραστείτε μαζί μας το όραμα και τις αξίες μας; Ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και στείλτε μας το βιογραφικό σας στο email info@orangelift.gr ή στο Fax 210 28.51.113